juridisch advies bij ontslag

Ontslag

U bent ontslagen en zit met uw handen in het haar. U weet niet wat de aangeboden vaststellingsovereenkomst van uw ontslag precies inhoudt, of uw werkgever probeert u op een vreemde manier weg te werken.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Een vaststellingsovereenkomst wordt u aangeboden door de werkgever bij een ontslag. Hierin worden afspraken vastgelegd tussen de werkgever en de werknemer. Heel veel werknemers weten echter niet waaraan de overeenkomst precies moet voldoen. Wij kunnen u helpen door uw vaststellingsovereenkomst na te kijken en alle afspraken te toetsen. Aan de hand hiervan toetsen wij of uw vaststellingsovereenkomst in overeenstemming is met de wet. Mocht er iets niet overeenkomen, dan sturen wij een brief naar uw werkgever dat de vaststellingsovereenkomst niet voldoet aan de wettelijke vereisten. De werkgever komt u hier in de meeste gevallen uiteindelijk in tegemoet en tussenkomst van een rechter is dan ook niet nodig.

ONRECHTMATIG ONTSLAG

Bent u ontslagen en heeft u het idee dat dit op een vreemde manier ofwel onrechtmatige wijze is gebeurd? Bij Guis Juridisch Advies kunnen wij u helpen om dit nog eens na te gaan. Is uw ontslag niet rechtmatig verlopen, dan lopen wij dit na en spreken wij de werkgever hierop aan. We kunnen zelfs een procedure starten om dit aanhangig te maken bij de rechter en er eventueel een vergoeding uit te halen.

TRANSITIEVERGOEDING

Een heel belangrijk punt is of de werkgever u een ontslagvergoeding geeft. Bij ontslag dat uitgaat vanuit de werkgever moet er een financiële vergoeding worden aangeboden. Deze vergoeding wordt een transitievergoeding genoemd. Het maakt niet uit of een werknemer tijdelijk of tien jaar werkzaam is geweest bij een bedrijf, u heeft vanaf dag één recht op een transitievergoeding (Wet arbeidsmarkt in balans per 1-1-2020), zelfs bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Contracten met een onderbreking van zes maanden vallen hier echter niet onder. De transitievergoeding bedraagt eenderde maandsalaris per dienstjaar.

Onderhandelen heeft altijd zin!

Het initiatief tot ontslag moet wel van de werkgever uitgaan. Er is geen recht op een vergoeding als de overeenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Maar ook al is een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd, wil dit niet zeggen dat u geen vergoeding kunt krijgen. Mijn ervaring is dat er met onderhandelen vrijwel altijd een vergoeding gegeven wordt waarvan de hoogte gelijk is aan de transitievergoeding. Een werkgever gaat graag akkoord met een vaststellingsovereenkomst als hij een werknemer weg wilt hebben. Hij heeft zekerheid dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Een werkgever zit zeker niet te wachten op een kostbare ontslagprocedure. Onderhandelen heeft dan ook altijd zin!

Mocht er een transitievergoeding zijn aangeboden, dan kijken wij voor u of de hoogte hiervan wettelijk juist is. 

WW-UITKERING

Met het accepteren van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft u gewoonlijk recht op een WW-uitkering. In de vaststellingsovereenkomst meldt de werkgever dat het initiatief tot ontslag van hem uitgaat. U krijgt geen WW-uitkering als u zelf ontslag neemt, of als er voor de werkgever een dringende reden voor ontslag is, zoals fraude of diefstal.


Gratis juridische hulp bij ontslag

Veel werknemers weten helaas niet dat er bij een vaststellingsovereenkomst vaak een vergoeding voor juridische hulp wordt aangeboden door de werkgever.

Juridische hulp wordt vaak tot een maximum bedrag van 500 euro vergoed door de werkgever. Vaak zijn vaststellingsovereenkomsten geen grote zaken om nagekeken te worden, maar kunnen er wel grote resultaten geboekt worden. Wanneer u uw overeenkomst door ons laat nakijken en er staat geen vergoeding voor juridische hulp in, dan kunnen wij deze vergoeding vragen bij de werkgever die deze in de meeste gevallen ook toekent. In dit geval hoeft u zelf helemaal niets te betalen en is uw hulp gewoon gratis.

Rechtsbijstandverzekering

Ook met een rechtsbijstandsverzekering kunt u in de meeste gevallen bij ons terecht. Als uw verzekeraar het juist acht een procedure te starten waarbij een advocaat niet verplicht is, zoals bij arbeidsrecht vaak het geval is, kunt u ons inschakelen. U bent niet verplicht om de hulp aan te nemen van de eigen juristen van uw rechtsbijstandverzekeraar. Wettelijk mag de verzekeraar hulp van een externe jurist niet weigeren en u bent vrij om uw eigen jurist uit te kiezen. Dit heet VKR (Vrije Keuze Rechtshulpverlener). 

Teken alstublieft nog niets!

Wij hebben al bij veel mensen het genoegen gehad om er een hoge transitievergoeding uit te halen. Het is echter een keer voorgekomen dat wij iemand geholpen hadden met een transitievergoeding, en andere werknemers, die ook ontslagen waren, hadden niet in de gaten dat zij hier evengoed recht op hadden. Helaas hadden zij de overeenkomst al ondertekend. Dit is natuurlijk erg jammer. Teken dus alstublieft niets, maar ga eerst naar een ervaren jurist om uw vaststellingsovereenkomst na te laten kijken. U loopt anders kans veel geld mis te lopen.